Bản Chú đại bi tiếng Việt được sử dụng trong các nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại, có hướng dẫn tụng của thầy Thích Trí Thoát:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

Nghe Thầy Thích Trí Thoát tụng chú đại bi:Download Chu dai bi mp3 (Nhấp chuột phải chọn save as): chú đại bi mp3

Chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Chú đại bi

Chú đại bi chia theo 84 câu dễ học:
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
2. Nam Mô A Rị Da
3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
7. Án
8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
9. Số Đát Na Đát Tỏa
10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
15. A Thệ Dựng
16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
17. Ma Phạt Đạt Đậu
18. Đát Điệt Tha
19. Án A Bà Lô Hê
20. Lô Ca Đế
21. Ca Ra Đế
22. Di Hê Rị
23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Ra Ma Ra
26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
30. Đà Ra Đà Ra
31. Địa Rị Ni
32. Thất Phật Ra Da
33. Giá Ra Giá Ra
34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
35. Mục Đế Lệ
36. Y Hê Y Hê
37. Thất Na Thất Na
38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
39. Phạt Sa Phạt Sâm
40. Phật Ra Xá Da
41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
43. Ta Ra Ta Ra
44. Tất Rị Tất Rị
45. Tô Rô Tô Rô
46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
48. Di Đế Rị Dạ
49. Na Ra Cẩn Trì
50. Địa Rị Sắc Ni Na
51. Ba Dạ Ma Na
52. Ta Bà Ha
53. Tất Đà Dạ
54. Ta Bà Ha
55. Ma Ha Tất Đà Dạ
56. Ta Bà Ha
57. Tất Đà Du Nghệ
58. Thất Bàn Ra Dạ
59. Ta Bà Ha
60. Na Ra Cẩn Trì
61. Ta Bà Ha
62. Ma Ra Na Ra
63. Ta Bà Ha
64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
65. Ta Bà Ha
66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
67. Ta Bà Ha
68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
69. Ta Bà Ha
70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
71. Ta Bà Ha
72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
73. Ta Bà Ha
74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
75. Ta Bà Ha
76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
77. Nam Mô A Rị Da
78. Bà Lô Yết Đế
79. Thước Bàn Ra Dạ
80. Ta Bà Ha
81. Án Tất Điện Đô
82. Mạn Đà Ra
83. Bạt Đà Dạ
84. Ta Bà Ha
(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng)

hướng dẫn cài đặt chứng chỉ https ssl về tên miền tuỳ chỉnh trong blogger
Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ https ssl về tên miền tuỳ chỉnh trong blogger

Trước đây, Blogger đã triển khai chứng chỉ SSL HTTPS miễn phí , nhưng nó chỉ giới hạn ở các lĩnh vực BlogSpot. Để đảm bảo thông tin người dùng của bạn đang trở thành vấn đề then chốt cho các trang web trực tuyến, chứng chỉ SSL đang trở thành một nhu cầu đáng kể cho hoạt động kinh doanh trực tuyến của bạn. Do đó, Blogger hiện đang cung cấp các chứng chỉ HTTPS SSL miễn phí cho người dùng miền tùy ý dot com của mình. Hôm nay trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu cách cài đặt chứng chỉ SSL HTTPS trên các tên miền tùy chỉnh trong Blogger.

Giấy chứng nhận SSL Miễn phí cho Tên miền Tuỳ chỉnh trong Blogger
Giấy chứng nhận SSL Miễn phí cho Tên miền Tuỳ chỉnh trong Blogger

Ưu điểm của việc sử dụng chứng chỉ SSL trong Blogger?

Giấy chứng nhận SSL sẽ thêm một lớp bảo mật bổ sung cho khách truy cập vào Website của bạn thông qua mã hóa end-to-end trong kết nối.

Các công cụ tìm kiếm cung cấp nhiều giá trị hơn cho những trang web đang sử dụng chứng chỉ SSL. Do đó, nó đang trở thành một chuẩn mực để có một trang web bảo mật SSL.

Quan trọng nhất, 30% trang web được liệt kê trên trang đầu tiên của Google là những trang đang sử dụng chứng chỉ SSL. Bây giờ, Blogger đang cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí cho người dùng miền tùy chỉnh, cuối cùng là thời gian để làm cho trang web của bạn an toàn hơn.

Bước #1: Chọn Blog

Để bật HTTPS trên miền tùy chỉnh trên blogger, hãy truy cập draft.blogger.com và đăng nhập bằng tài khoản Gmail của bạn. Tiếp theo là chọn blog mà bạn muốn cài đặt chứng chỉ SSL.

Chọn Blog để cài đặt chứng chỉ SSL
Chọn Blog để cài đặt chứng chỉ SSL

Bước #2: Cài đặt

Bây giờ, sau khi chọn blog của bạn, hãy đi tới Cài đặt >> Cơ bản.

Chọn menu Cài đặt và Cơ bản
Chọn menu Cài đặt và Cơ bản

Bước #3: Cho phép HTTPS hiển thị trên tên miền tùy chỉnh

Trong bước thứ ba, chúng ta sẽ bật HTTPS trên các tên miền tùy chỉnh. Trong HTTPS tìm HTTPS Tính khả dụng và từ trình đơn thả xuống thay đổi "Không" thành "Có".

Bật HTTPS trên tên miền tùy chỉnh
Bật HTTPS trên tên miền tùy chỉnh

Ngay sau khi bạn chọn tùy chọn "Có", Blogger sẽ ngay lập tức xử lý yêu cầu của bạn và bạn sẽ thấy thông báo rằng "Tính khả dụng của HTTPS đang được xử lý. Hãy kiểm tra lại sau". Sẽ mất khoảng 1-2 phút để giấy chứng nhận SSL của bạn sẵn sàng và áp dụng cho blog của bạn. Tiếp tục tải lại trang cho đến khi thông báo biến mất.

HTTPS đang được xử lý.  Kiểm tra lại sau
HTTPS đang được xử lý.  Kiểm tra lại sau

Lưu ý: Bạn có thể không thể truy cập blog / trang web của mình sau khi bật tính khả dụng của HTTPS. Đừng lo lắng trang web của bạn sẽ được hiển thị trong vài phút. Điều này xảy ra vì SSL đang được cài đặt trên blog của bạn.

Bước 4: Chuyển hướng lưu lượng truy cập HTTP sang HTTPS

Khi chứng chỉ SSL được bật và áp dụng thành công trên blog của bạn. Có một điều nữa mà bạn cần làm và đó là một cách tiếp cận tốt để chuyển hướng tất cả lưu lượng truy cập HTTP sang HTTPS, vì vậy bạn không bị mất khách cũng như SEO Rankings không bị ảnh hưởng.

Để chuyển hướng lưu lượng truy cập HTTP của bạn sang HTTPS trong Blogger, hãy tìm Chuyển hướng HTTPS và từ trình đơn thả xuống chọn "Có". Đó là bây giờ tất cả lưu lượng HTTP của bạn đang được chuyển hướng đến HTTPS.

Chuyển hướng lưu lượng truy cập HTTP sang HTTPS
Chuyển hướng lưu lượng truy cập HTTP sang HTTPS

Xin chúc mừng, Giấy chứng nhận SSL cho Tên miền tùy chỉnh trên Blogger đang hoạt động.

nguyenduygiang.com đã cài đặt / Bật HTTPS
nguyenduygiang.com đã cài đặt / Bật HTTPS

Sau khi cài đặt chứng chỉ SSL trên miền tùy chỉnh của bạn, nếu bạn gặp lỗi nội dung hỗn hợp, hãy làm theo hướng dẫn của chúng tôi về Cách xóa lỗi nội dung hỗn hợp trong blogger .

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn học cách cài đặt Chứng chỉ SSL HTTPS trên Blogger của Miền Tuỳ chỉnh. Bạn đã kích hoạt MIỄN PHÍ SSL trên miền tùy chỉnh của mình chưa? Nếu có, những gì bạn nghĩ về nó chia sẻ trong các ý kiến ​​dưới đây.

Nguyễn Duy Giang

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-g9yBlmBaTqE/WrjioUbUeRI/AAAAAAAAkog/Bz6Nhx7FvOwb0F9nFWJ1tPPtaZLiTWfJwCLcBGAs/s1600/nguyen-duy-giang.png} GIỚI THIỆU VỀ TÔI {facebook#https://www.facebook.com/ernestonguyengiang} {twitter#https://twitter.com/duygiangnguyen} {google#https://plus.google.com/u/1/+NguyenDuyGiang} {pinterest#https://www.pinterest.com/nguyenduygiang/} {youtube#https://youtube.com/nguyenduygiang} {instagram#https://www.instagram.com/nguyenduygiang/}
Được tạo bởi Blogger.