970x90

Những đoạn mã chạy chữ độc đáo
Những đoạn mã chạy chữ độc đáo

Trong bài viết này, THỦ THUẬT TRÊN BLOGSPOT xin chia sẽ bài viết:
"Những đoạn Code chạy chữ"


Đoạn Code chạy chữ từ trái sang phải

<marquee behavior="alternate" direction="up" width="100%"><marquee direction="right"><b><span style="color: red;">Ernesto Che Guevara - Anh hùng Châu Mỹ La Tinh</span></b></marquee></marquee>

DEMOErnesto Che Guevara - Anh hùng Châu Mỹ La Tinh
Đoạn Code chạy chữ từ phải sang trái

<marquee behavior="alternate" direction="up"><b><span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;">NGUYỄN DUY GIANG - Mọi việc đều có ý nghĩa riêng của nó</span></b></marquee>

Đoạn Code chạy chữ từ trái sang phải

<marquee direction="right"><b><span style="color: red; font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: x-large;">Anh Hùng Châu Mỹ La Tinh</span></b></marquee>

Đoạn Code chạy chữ từ phải sang trái

<marquee behavior="alternate" direction="up"><b><span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;">NGUYỄN DUY GIANG - Mọi việc đều có ý nghĩa riêng của nó</span></b></marquee>

Đoạn Code chạy chữ từ phải sang trái

<marquee behavior="alternate" direction="up"><b><span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif;">NGUYỄN DUY GIANG - Mọi việc đều có ý nghĩa riêng của nó</span></b></marquee>

Đăng nhận xét

Nguyễn Duy Giang

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-g9yBlmBaTqE/WrjioUbUeRI/AAAAAAAAkog/Bz6Nhx7FvOwb0F9nFWJ1tPPtaZLiTWfJwCLcBGAs/s1600/nguyen-duy-giang.png} GIỚI THIỆU VỀ TÔI {facebook#https://www.facebook.com/ernestonguyengiang} {twitter#https://twitter.com/duygiangnguyen} {google#https://plus.google.com/u/1/+NguyenDuyGiang} {pinterest#https://www.pinterest.com/nguyenduygiang/} {youtube#https://youtube.com/nguyenduygiang} {instagram#https://www.instagram.com/nguyenduygiang/}
Được tạo bởi Blogger.