970x90


Sau đây THỦ THUẬT TRÊN BLOGSPOT  xin chia sẻ với các bạn bộ "Code Popup mở ra nhiều New Tab khi click vào Web Blogspot"

- Trước tiên bạn phải đăng nhập vào Blogger > Templete

- Copy đoạn Code dưới đây bỏ trước thẻ </head>

<script language='javascript'>
//<![CDATA[
var bittuot=0;
function ADS_GetCookie(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i");
if (document.cookie.match(re))
return decodeURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split("=")[1]);
return ""
}
function ADS_SetCookie(name, value, days){
if (typeof days!="undefined"){
var expireDate = new Date()
var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days)
document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value)+"; expires="+expireDate.toGMTString()
}
else document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value);
}
function vtlai_popup()
{
var cookie_popup_ads = ADS_GetCookie('bittuot_popup_ads');
if (cookie_popup_ads=='') {
if(bittuot==0)
{
bittuot=1;
var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;
ADS_SetCookie('bittuot_popup_ads','true',Time_expires);
var params = 'width=' + '600';
params += ', height=' + '500';
params += ',scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';
var vtlai_popup_0 = window.open('http://NguyenDuyGiang.MayVatLyTriLieu.Info/', 'vtlai_popup_0', params +', top=0,left=0');
var vtlai_popup_1 = window.open('http://www.SavinaCo.Vn/', 'vtlai_popup_1', params +', top=0,left=0');
var vtlai_popup_2 = window.open(' http://www.NguyenDuyGiang.Com/', 'vtlai_popup_2', params +', top=0,left=0');
var vtlai_popup_3 = window.open(' http://www.GaoMamVibigaba.Com.Vn', 'vtlai_popup_3', params +', top=0,left=0');
}
}
}
//]]>
</script>

* Chý ý: Các bạn sửa lại Link popup có màu đỏ thành đường link mà bạn mong muốn nhá.

- Tìm thẻ <body> rổi sau đó đổi nó thành <body onclick='vtlai_popup();'>


Chúc các bạn thành công !

Đăng nhận xét

Nguyễn Duy Giang

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-g9yBlmBaTqE/WrjioUbUeRI/AAAAAAAAkog/Bz6Nhx7FvOwb0F9nFWJ1tPPtaZLiTWfJwCLcBGAs/s1600/nguyen-duy-giang.png} GIỚI THIỆU VỀ TÔI {facebook#https://www.facebook.com/ernestonguyengiang} {twitter#https://twitter.com/duygiangnguyen} {google#https://plus.google.com/u/1/+NguyenDuyGiang} {pinterest#https://www.pinterest.com/nguyenduygiang/} {youtube#https://youtube.com/nguyenduygiang} {instagram#https://www.instagram.com/nguyenduygiang/}
Được tạo bởi Blogger.